SMMP hledá dodavatele elektrické energie do konce roku

Správa majetku města Prievidza (SMMP) hledá společnost, která zajistí dodávku elektrické energie na dobu sedmi měsíců pro téměř 50 odběrných míst v Prievidzi. Výzvu zveřejnila městská společnost ve věstníku Úřadu pro veřejné zakázky, náklady odhadla na 82.000 eur bez daně z přidané hodnoty (DPH).

Předmětem zakázky je dodávka elektřiny do 49 odběrných míst včetně převzetí odpovědnosti za odchylku a zajištění distribuce elektrické energie a ostatních služeb spojených s distribucí elektřiny do odběrných míst u provozovatele distribuční soustavy. Délka trvání smlouvy je od 1. června do 31. prosince tohoto roku.

Náklady na dodávku energie odhadla SMMP na 82.000 eur bez DPH. „Po rozhodnutí Úřadu pro regulaci síťových odvětví o změně ceny za regulované poplatky bude cena za distribuci, případně jiné regulované poplatky aktualizovány a upraveny dodatkem smlouvy na aktuální výši,“ ozřejmila SMMP.

Power lines by the road. Energy concept. Electric car. High voltage transmission.

Jako kritérium pro výběr dodavatele stanovila městská společnost nejnižší nabídnutou cenu.

SMMP v současnosti odebírá elektrickou energii od dodavatele poslední instance, tedy Středoslovenské energetiky.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram