ÚRSO odmítá jednostranné změny smluv na neregulovaném trhu

Úřad pro regulaci síťových odvětví (ÚRSO) odmítá jednostranné změny smluvních podmínek na neregulovaném trhu ze strany dodavatelů elektřiny a plynu, ale zároveň doporučuje neregulovaným odběratelům, aby pečlivě zvážily možnosti úprav smluvních podmínek v případě oslovení ze strany dodavatele. Doporučeními ÚRSO reaguje na výsledky podnětů z veřejné diskuse o možných řešeních krizové situace na neregulovaných trzích s elektřinou a plynem.

Předseda úřadu Andrej Juris upozornil, že současný turbulentní vývoj na trzích s energiemi vytváří vysokou finanční zátěž a rizika pro dodavatele elektřiny a plynu. „V případě krachu stávajícího dodavatele dotčení odběratelé budou mít sice zajištěnou dodávku elektřiny nebo plynu přes tzv. dodávku poslední instance, případně si mohou zvolit nového dodavatele, avšak vzhledem k nedostatečné likviditě na energetických trzích to bude převážně za ceny blízké cenám na krátkodobém trhu, které jsou velmi vysoké a nestálé,“ uvedl Juris. V tomto kontextu může být podle něj změna stávajících smluvních podmínek pro dotyčného odběratele výhodnější v porovnání s jinými alternativami.

ÚRSO zároveň odmítl návrhy zástupců dodavatelů na zavedení mimořádné regulace, která by umožnila dodavatelům energií na neregulovaném trhu jednostranně zvýšit již dohodnuté smluvní ceny na úroveň cen na krátkodobém trhu na deset procent zasmluvněného objemu dodávky elektřiny. Podle Jurise by takové plošné opatření negativně zasáhlo desetitisíce podnikatelů, institucí a firem, které si zodpovědně zajistily energie za přiměřené smluvní podmínky a jejich dodavatelé spolehlivě dodávají dohodnuté objemy energií.

czech money

Stejně úřad odmítl záměr některých dodavatelů jednostranně měnit smluvní ceny a podmínky na neregulovaném trhu s energiemi, případně jednostranně vypovídat smlouvy s odběrateli. V případě potřeby úpravy smluvních podmínek ÚRSO doporučil odběratelům a dodavatelům na neregulovaném trhu s energiemi hledat vzájemně akceptovatelná řešení tak, aby byla udržitelná pro obě smluvní strany.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram