ŽSR podepsaly dohodu o pozemcích pro železniční nadjezd

Železnice Slovenské republiky (ŽSR) podepsaly dohodu s předsedou představenstva společnosti Organizátor RIDS Georgem Trabelssiem, která přispěje k plynulé výstavbě železničního uzlu Žilina. Podle mluvčí ŽSR Rie Feik Achbergerové byla dosud společnost Organizátor RIDS vlastníkem pozemků pod autobusovým nádražím v Žilině, které jsou potřebné k vybudování železničního nadjezdu.

Doplnila, že dohoda je kompromisem, který zohledňuje potřeby a oprávněné požadavky obou smluvních stran. „Železnice oceňují konstruktivní přístup smluvního partnera k řešení situace, jeho ochotu jednat a dohodnout se na takové úpravě právních vztahů, která reflektuje potřeby ŽSR a města Žilina. ŽSR deklarují, že ve spolupráci se smluvním partnerem udělají vše pro to, aby dosah realizovaných prací na obyvatel a návštěvníků města Žilina byl co nejmenší.Doufáme zároveň, že úsilí železnic, které akceptovaly podmínky ze závazného stanoviska města Žilina v souvislosti s výstavbou nadjezdu, podpoří aktivitou a přístupem i ostatní subjekty, kterým budou objekty nadjezdu a autobusového nádraží sloužit, včetně zejména města Žilina a Žilinského samosprávného kraje,“ uvedla mluvčí ŽSR.

„Pro rozvoj Žiliny a v zájmu všech Žilinců jsem se rozhodl udělat vstřícný krok a odprodat část pozemku, ačkoli tím přijdeme o plochu, která dnes slouží jako nástupiště. V jisté fázi nám projekt sice mírně zkomplikuje management autobusové dopravy, ale i na to jsme připraveni. Během rekonstrukčních prací budeme dbát nejen na zvýšenou bezpečnost cestující veřejnosti, ale také na plynulé, kvalitní a bezproblémové poskytování a zajišťování služeb v rámci autobusové dopravy. Naší snahou totiž je, aby vyvolanou rekonstrukci autobusového nádraží co nejméně pocítili zejména cestující i dopravci,“ řekl Trabelssie .

Passenger train approaches to the station at spring day time.

Plánovaný nadjezd má propojit Májovou ulici před stanicí s Uhelnou, která vede za kolejištěm před zimní stadion a stadion MŠK Žilina. Z Uhelné ulice se napojí na cestu I/60 – Levobřežní. „Sloužit bude pouze pro silniční dopravu. Nadjezd odtíží i Hviezdoslavovu ulici přímo před železničním nádražím. Hviezdoslavovou,“ dodala mluvčí ŽSR.

Rekonstrukce železničního uzlu Žilina má délku zhruba 14 kilometrů ve směru východ – západ a 2,3 kilometru ve směru sever – jih. Opravou ujede 50 kilometrů kolejí, železniční mosty, nástupiště, podchody i podjezdy. Okré železniční a silniční se změní i infrastruktura související s cyklodopravou. Zhotovitelem stavby Uzel Žilina je Sdružení pod Dubňem v čele se společností Strabag.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram